Hans Moolenaar / Moolenaar Fotografie
Rioolrenovatie op Schiphol voor Insituform.
In een vroeg stadium van fotograferen afgesproken met firma Insituform dat er dynamisch en kleurrijk gefotografeerd zou worden, waarbij de mens centraal moest staan.
Rioolrenovatie op Schiphol voor Insituform.
Ovenvenster Van binnenuit. Glasoven. Torbed, België. In de maak. "Mad Max revisi Voor de poes. Rioolrenovatie op Sc Robot. Grote rioolrenovatie
8/10